Ritueelontwerp

Met een ritueel kun je gebeurtenissen in het leven op een speciale manier verankeren in een handeling. Aan de hand van een verkenning van de persoon, de situatie en de doelstelling van het ritueel samen zoeken naar iets dat centraal staat, zo ontstaan de eerste contouren van een persoonlijk ritueel. We kiezen dan samen een voorwerp of een begrip dat als kapstok dient om een handeling omheen te maken. Als helder is wat bereikt moet worden, wie bereikt moeten worden en wie betrokken moeten zijn ontstaat de boodschap die wordt overdragen met de handeling. Aansluitend vullen we de handeling zelf in en stellen daarbij steeds de vragen: bereiken we iedereen en begrijpt iedereen wat de boodschap is als we zo handelen. Of je het ritueel vervolgens zelfstandig uitvoert of er begeleiding bij wilt van mij, er is een helder pakket gevormd om tot een mooie rituele handeling te komen. Jouw moment staat centraal en je zet een stap naar voren of er ontstaat ruimte om dat te gaan doen. Er verandert iets waarbij het ritueel je ondersteund vanuit het moment verder te gaan.

Je kunt eigenlijk bij elk scharniermoment in het leven een passend ritueel maken, zowel zakelijk als persoonlijk. Zo maakte ik een ritueel bij de overgang van de ene naar de andere bedrijfsnaam voor personeel van de organisatie met als doel iedereen gelijktijdig welkom te heten in de nieuwe organisatie. Bij de pensionering van iemand liet ik hem ervaren wat het is om uit de kring te stappen, terwijl gelijktijdig voor de medewerkers duidelijk werd dat er een wezenlijke verandering in de kring plaats vond en dat de verbondenheid met elkaar veranderde door dit afscheid. Maar ook bij een huwelijk past een persoonlijk ritueel. Kortom elke wezenlijke verandering vormt een scharniermoment en kan gemarkeerd worden met een ritueel op maat.

Ritueelontwerp | Begeleiden | Spreken | Uitvaart