het traject

Wat doe je precies in typische werksituaties? Hoe gedraag je je daarin, wat denk je erover, wat voel je erbij en wat is je motivatie om in actie te komen of dat juist niet te doen? Reflecteren op deze aspecten kan jou helpen je handelen effectiever te maken en prestaties te verbeteren of een pas op de plaats te maken en je verdere carrière te overwegen. In welke rol ben je het meest effectief, in welk type organisatie pas jij het best of hoe houd je een gezonde balans tussen werk en privé? Is er ruimte in de huidige setting om de wens tot groeien ook vorm te geven of richt je je op een verandering van omgeving? Hoe ga je om met je eigen perfectionisme, welke stijl heb je ontwikkeld en welke veranderingen ben je verplicht aan te gaan, passen die dan ook bij jou? Zomaar een greep uit vragen die zich voor kunnen doen.

In de intake onderzoeken we de doelen en stellen we samen vast aan welke concrete doelen gewerkt wordt. In voorkomende gevallen wordt het trajectplan in overleg met de leidinggevende vastgesteld, zodat we elkaar scherp houden op wat te bereiken is in een coachingstraject, maar we borgen zo ook hoe faciliteiten geregeld zijn tussen de coachee en de organisatie. In een particulier traject is dit uiteraard niet aan de orde, al wordt ook daarvoor een plan opgesteld. We spreken in het trajectplan direct af hoeveel tijd we denken nodig te hebben, om tijdig bij te kunnen stellen als het nodig is en het proces zoveel als mogelijk in eigen regie van de coachee te brengen. Het is in mijn ogen van belang dat er invloed kan worden uitgeoefend door ieder van de betrokkenen, zo handhaven we de veiligheid, helderheid en ruimte optimaal en voor iedereen.

Na de intake gaan we van start, bij voorkeur buiten de werkomgeving, om vrijheid en veiligheid te waarborgen, maar ook om afstand te organiseren en los van de dagelijkse zaken tot reflectie te komen. In het traject zelf doen we onderzoek naar persoonlijke eigenschappen, wensen en mogelijkheden die aan jou verbonden zijn en die stemmen we samen af op wat nodig is om de vastgestelde doelen te bereiken. Zo ziet globaal de opzet van het coachingstraject eruit. Coachen is maatwerk, maak dus een vrijblijvende afspraak om samen te kijken naar het traject dat bij u past.

het traject | teams | voor iedereen | opstellingen