missie ritueelbegeleider We all take different paths in life, but no matter where we go, we take a little of each other everywhere“Iedere verbinding tussen mensen is het waard om onder de aandacht te brengen en in een creatieve vorm tot uiting te komen bij uitvaart of herdenking”. Met deze doelstelling voor ogen voer ik mijn werk als ritueelbegeleider uit. Een prachtig beroep, waarbij ik mensen help vorm te geven aan afscheid van het leven, een lichaamsfunctie of echtscheiding. Niet met het afscheid als doel op zich, maar om met een goed gevoel de rest van je leven tegemoet te gaan. Het meest zet ik me in om een uitvaart vorm te geven. Een paar dagen heel intensief betrokken zijn bij de familie en samen de kern van hun verbindingen zoeken, daar woorden aan te mogen geven. Bijzonder om elke keer weer tot een nieuwe persoonlijke vorm te komen die bij de familie en de overledene past en dat iets bijna tastbaars betekent in de toekomst van de achterblijvers… Met mijn persoonlijke betrokkenheid bij mensen kan ik goed tot de kern en betekenis van iemand komen. Als ik deze kracht inzet om met nabestaanden tot een goede viering te komen en vanuit het verlies een boodschap voor de toekomst te maken, is mijn missie geslaagd.

mijn missie als coach

“Iedereen heeft de regie over zijn eigen stuk”. Als coach vind ik het van belang dat iedereen regie heeft in zijn eigen vraagstukken, ik loop een stukje mee, maar het proces blijft dat van mijn klant. Ik ben er van overtuigd dat verandering van binnenuit moet komen. Door mijn kennis en kunde in te zetten ten behoeve van mijn klant ondersteun ik wat al gaande is, biedt structuur en ondersteun gericht om de verandering in een passend tempo aan te gaan. Ik verbind me aan het doel van mijn klant en loop dus letterlijk een stukje mee in het proces.