teams

vragen

Als je team hulp nodig heeft bij teamontwikkelingen die op het snijvlak liggen van communicatie en teamdoelstellingen: hoe lopen de interacties en hoe kunnen we die verbeteren en meer richten op onze doelen. De ontwikkeling in een team kan ook aanleiding zijn Greta te vragen zich aan het team te verbinden. Een team is een mix van verschillende mensen en ieder mens speelt zijn of haar eigen rol en brengt eigen manieren en inzichten met zich mee. Hoe bouw je van die verschillen een effectief team, waarin iedereen kan en mag zijn wie hij is en gezamenlijk de taakstelling wordt uitgevoerd, hoe voer je een verandering door in een team dat zijn eigen stijl heeft ontwikkeld? Of hoe kom je met een bestaand team tot een nieuw afdelingsplan? In overleg met de organisatie wordt een plan op maat gemaakt om het team op weg te helpen.

intervisie

Intervisie voor een team is een begeleidingsvorm die ook tot de mogelijkheden behoort. Professionals die hun eigen visie en werkwijze kunnen delen op een gestructureerde manier leren in de begeleide intervisie om op casusniveau naar hun werk te kijken en elkaar met eigen inzichten te verrijken. Een gezicht van buiten erbij voor de structuur, maar soms meer nog voor de vragen van de niet-professional, vanuit eigen taal en kijk een extra dimensie.

“Nog nooit iemand zo individueel groepswerk zien doen.” Met een persoonlijke verbinding met de teamleden, het gezamenlijke doel voor ogen en het belang van het geheel in het hoofd, kan Greta zaken helder aan het licht brengen. Ook die zaken die niet lijken te spelen, maar het uiteindelijke resultaat in de weg staan als ze niet benoemd worden. Ze schroomt niet om te zeggen wat nodig is en dat doet ze met de nodige humor en luchtigheid.

het traject | teams | voor iedereen | opstellingen