Teams

De ontwikkeling in een team kan ook aanleiding zijn Greta te vragen zich aan het team te verbinden. Een team is een mix van verschillende mensen en ieder mens speelt zijn of haar eigen rol en brengt eigen manieren en inzichten met zich mee. Lees verder